Our Team

AI

Consultant

Tsung-Tsong Wu

Adjunct Research Fellow

Yu-Ceng Liao

Adjunct Research Fellow

Janet Zhenrong Gan

Research Fellow

Billy Zhe-Wei Lin

Research Fellow

Kai-Shen Huang

Non-Resident Fellow

Margaret Tu

Non-Resident Fellow

Yi-Xiang Shawn Sun

Non-Resident Fellow

Hong-Lun Tiunn

Non-Resident Fellow

Kyle Yulun Kuo

Non-Resident Fellow

Wei-Lin Chen